Algemene voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een hostingovereenkomst. In gewoon Nederlands zijn dit de belangrijkste punten:

  • Je betaalt altijd jaarlijks vooraf via automatische incasso. Wanneer deze incasso mislukt, krijg je zelf de kans om het geld over te maken. Wanneer je dit niet nakomt, zal je site worden afgesloten totdat je wel betaalt;
  • Als je website voor overlast zorgt, kunnen wij deze (tijdelijk) blokkeren om te voorkomen dat anderen hier last van krijgen. Torrent sites, porno-, warez- en criminals-sites zijn bij ons sowieso niet toegestaan;
  • Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden. Wanneer je een poststuk of e-mail ontvangt van ons, betreft dit in alle gevallen een in eigen beheer uitgevoerde mailing of een mailing die verzorgd is door een van onze toeleveranciers;
  • Dreigende taal, racistische uitingen en onfatsoenlijk gedrag naar ons of andere klanten zal niet worden getolereerd. Je loopt dan het risico permanent van onze servers verwijderd te worden;
  • We doen ons uiterste best om onze machines altijd bereikbaar te houden. Vanaf 2008 hebben we jaarlijks een uptime van meer dan 99,99% behaald. We zijn echter afhankelijk van techniek, en kunnen geen garanties bieden. In het verleden behaalde uptimes zeggen ook weinig over de toekomst; wat we wel garanderen is dat we in geval van storingen reserve hardware beschikbaar hebben en ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

De volledige Algemene Voorwaarden in juridische vorm kun je hier downloaden.