Een cookiemelding toevoegen in Sitebuilder

Tegenwoordig ben je als website eigenaar verplicht om aan te geven of je cookies opslaat van een bezoeker. Met de cookiemelding kan je gemakkelijk aangeven dat je cookies gebruikt. Je bent verplicht in een cookiemelding te plaatsen als je gebruik maakt van externe websites voor functionaliteiten op je website zoals de marketing tools (Google, facebookl Hotjar etc), reCAPTCHA in je formulier of mogelijke exteren scripts die je gebruikt via een HTML blok. De cookiemelding heeft al een standaardtekst die je kan gebruiken.