Kalender

In het kalender onderdeel kan je gebeurtenissen toevoegen. Om de gebeurtenissen te tonen gebruik je het kalender element op je pagina.

Bij het openen van de kalender zie je een overzicht van de gebeurtenissen die je hebt geschreven. Begin je voor het eerst met een kalender dan heb je de optie om een gebeurtenis toe te voegen. Heb je al gebeurtenissen dan zie je deze staan op volgorde van de publicatiedatum, waarbij het oudste bericht onderaan staan. Een gebeurtenis die in het verleden heeft plaats gevonden wordt grijs aangegeven.

Een gebeurtenis toevoegen

Een gebeurtenis bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel, op de taal na, wordt ook getoond in het kalender overzicht en bij de gebeurtenis zelf.

Titel

Hier vul je de titel van de gebeurtenis in

Taal

Hier kan je een taal selecteren indien je meerdere talen gebruikt. Meertaligheid is beschikbaar in Sitebuilder Professional.

Startdatum & tijd

Hier geef je op wanneer de gebeurtenis plaatsvind. Je kan dit specificeren met een tijd. Is de gebeurtenis niet gebonden aan een tijd dan kan je aanvinken dat de gebeurtenis de hele dag duurt.

Einddatum & tijd

Hier geef je op wanneer de gebeurtenis is afgelopen. Dit is optioneel

Intro

Hier vul je de intro tekst in die zichtbaar is in het kalender overzicht op je site. Hou deze tekst kort.
Het is mogelijk om een aparte kleur te kiezen voor deze specifieke intro tekst. Je kan de kleur van de intro tekst in het algemeen wijzigen in het kalender element. De tekstkleur die je hier kiest overschrijft de kleur die je kan kiezen in het kalender element.

Inhoud

Hier vul je de inhoud van de gebeurtenis in. Met behulp van de opmaakknoppen kan je de tekst opmaken en voorzien van extra afbeeldingen. Het is mogelijk om een aparte kleur te kiezen voor dit bericht. Je kan de kleur van de inhoud tekst in het algemeen wijzigen in het kalender element. De tekstkleur die je hier kiest overschrijft de kleur die je kan kiezen in het kalender element.

Afbeelding

Hier kan je een afbeelding kiezen die bij de gebeurtenis zichtbaar is. De afbeelding wordt links uitgelijnd. De afbeelding wordt standaard ook getoond in het kalender overzicht op je website, tenzij je het overzicht horizontaal weergeeft. Afbeeldingen in het overzicht worden in de juiste verhouding getoond.

Link URL en titel

Je kan in je gebeurtenis een link opnemen naar een pagina op je eigen website of naar een externe site. De link verschijnt in een knop in het kalender overzicht en als op de gebeurtenis wordt geklikt.

Prullenbak

Gebeurtenissen die je verwijdert worden in de prullenbak gezet. Je kan gebeurtenissen uit de prullenbak weer snel herstellen. Een gebeurtenis kan je niet definitief verwijderen.