Wat is CHMOD?

In de meeste gevallen hoef je de rechten van bestanden niet te wijzigen, maar soms kan het noodzakelijk zijn. Dan kun je dan doen met CHMOD.

CHMOD staat voor Change Mode waarmee de rechten van bestanden of mappen gewijzigd kunnen worden. Met de rechten stel je vast of gebruikers het bestand (of in de map) mogen lezen, schrijven of uitvoeren (read, write, execute). Je kunt de rechten van mappen en bestanden zelf wijzigen met behulp van een FTP-programma of via Bestandsbeheer in het Control Panel.

Er zijn 4 zaken die met een bestand gedaan kunnen worden:

  1. Lezen (Read – r) -> r heeft waarde 4
  2. Schrijven (Write – w) -> w heeft waarde 2
  3. Uitvoeren (eXecute – x) -> x heeft waarde 1
  4. Geen rechten -> heeft waarde 0

Daarnaast zijn er drie verschillende gebruikers (eigenaar, groep, wereld). Als je voor de eigenaar de rechten Read en Write wilt instellen, dan wordt het 4+2=6. De rechten worden meestal aangegeven met het commando CHMOD ###

We nemen als voorbeeld:
CHMOD 644

Het eerste getal (6) staat voor de rechten van de eigenaar. 6 is een optelsom van 4+2. 4 staat voor lezen en 2 staat voor schrijven. De eigenaar mag dus lezen en schrijven naar het bestand.

Het tweede getal (4) staat voor de rechten van de groep. 4 staat voor lezen. De groep waartoe het bestand behoort mag het bestand alleen lezen.

Het derde getal (4) staat voor de rechten van de rest (van de wereld). In dit geval mogen alle andere gebruikers het bestand alleen lezen.

Meestal worden de rechten in FTP-programma’s met een getal aangegeven, maar het kan ook met letters (zoals in het Control Panel bij Bestandsbeheer).
CHMOD 755
(4+2+1)(4+1)(4+1)
(rwx)(r-x)(r-x)

CHMOD 755 wil dus zeggen:
Gebruiker mag Lezen(4), Schrijven(2) en Uitvoeren(1) ookwel Read Write eXecute (rwx) in letters: rwx
Groep mag Lezen(4) en Uitvoeren(1) in letters: r-x
De rest mag Lezen(4) en Uitvoeren(1) in letters: r-x


Het is aan te raden hier enkel mee aan de slag te gaan als je weet waar je mee bezig bent. Foutief ingestelde rechten kunnen tot beveiligingsproblemen op jouw website leiden. CHMOD 777 (en 775) is sowieso uit den boze, omdat dit iedereen lees, schrijf en uitvoer-rechten geeft. Dit geeft bijvoorbeeld hackers toegang tot jouw website.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met de helpdesk. We helpen je graag verder.