Bestandsbeheer

De Filemanager in het Control Panel

Met de Filemanager kun je mappen en bestanden op jouw hostingpakket inzien en beheren. Je kunt bestanden verplaatsen, hernoemen en bewerken. In veel opzichten is het vergelijkbaar met het beheren van bestanden binnen een FTP programma. Klik op een van de onderstaande knoppen om meer te lezen over de functie.

Bestanden en mappen verwijderen

Bestanden en mappen verplaatsen

Bestand(en) bewerken

Bestanden uploaden

Rechten wijzigen

Bestanden en mappen verwijderen

Bestanden en mappen verplaatsen

Bestand(en) bewerken

Bestanden uploaden

Rechten wijzigen

1/2

Selecteer de items die je wilt verwijderen door een vinkje te plaatsen. Dit doe je door op het vierkantje links naast de naam te klikken.

Het is ook mogelijk om alle bestanden en mappen in de huidige map te selecteren door op ‘Selecteer alles’ te klikken.

Klik op de foto om deze te vergroten

2/2

Nadat je items hebt geselecteerd zal de optie ‘verwijderen’ verschijnen. Klik hier op. Je zult gevraagd worden om de keuze te bevestigen. Klik op ‘verwijderen’ om de items die je hebt geselecteerd definitief te verwijderen.

Klik op de foto om deze te vergroten

1/2

Je kunt items verplaatsen naar een andere map binnen jouw hostingpakket.

Selecteer de items die je wilt verplaatsen door een vinkje te plaatsen. Dit doe je door op het vierkantje links naast de naam te klikken.

Het is ook mogelijk om alle bestanden en mappen in de huidige map te selecteren door op ‘Selecteer alles’ te klikken.

Klik op de foto om deze te vergroten

2/2

Nadat je items hebt geselecteerd zal de optie ‘verplaatsen’ verschijnen. Klik hier op. Je zult gevraagd worden om het pad op te geven.

Wil je (bijvoorbeeld) een item vanuit een submap naar de hoofdmap van jouw hostingpakket verplaatsen, dan vul je het volgende in:

./httpdocs/voedingsplan

Het kan ook zijn dat je een item vanaf het hoofddomein naar een subdomein wil verplaatsen. Je vult dan het volgende pad in:

subdomains/naamvansubdomein/httpdocs

1/2

In de Filemanager kun je items bewerken. Denk aan text, HTML of PHP bestanden. Open een bestand om te starten met bewerken.

2/2

In het bewerkoverzicht heb je de mogelijkheid om het bestand inhoudelijk te bewerken. Met de onderstaande knoppen kun je (onder andere) ook de rechten van het bestand wijzigen en is het mogelijk het bestand te downloaden naar jouw apparaat.

Klik op de foto om deze te vergroten

1/2

Je kunt in de Filemanager een bestand vanaf jouw apparaat uploaden. Open de map waar je het bestand wilt plaatsen door hier op te klikken.

2/2

Klik op ‘Nieuw bestand’. Klik daarna op de groene knop ‘Bestand’ en selecteer het bestand op jouw apparaat dat je wilt uploaden. Klik op ‘Uploaden’ om het bestand te uploaden.

Klik op de foto om deze te vergroten

1/2

Je kunt in de Filemanager de rechten van een map of bestand wijzigen. Ga met de cursor op een item staan. Aan de rechterzijde verschijnen drie verticale bolletjes. Klik hier op.

Klik op de foto om deze te vergroten

2/2

Klik daarna op ‘Rechten wijzigen’. In het overzicht kun je bepalen wie mogen lezen, schrijven en uitvoeren.

Let op!
Zet nooit alle schuifjes zomaar open. Hiermee stel je de rechten in op ‘777’ en kunnen buitenstaanders het bestand op jouw hostingpakket bereiken en bewerken.

Klik op de foto om deze te vergroten

Vul hier je domeinnaam in om het servernummer te achterhalen.

TERUG
VINDEN

TERUG