Hosting2GO & MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bedrijf hebben we een grote invloed op onze omgeving. Uiteraard op onze medewerkers en klanten, én de directe omgeving van onze vestigingen en op het milieu. We willen daar verantwoord mee omgaan. Dat betekent dat we keuzes maken die niet alleen goed zijn voor onszelf. Ze moeten ook bijdragen aan de maatschappij.

We doen dit op een aantal hoofdthema’s; milieu, arbeidspraktijk en maatschappelijke betrokkenheid.

Milieu

We kiezen voor duurzame energiebronnen; hernieuwbaar en zonder of met een lage CO2-uitstoot. Onze locaties gebruiken groene stroom. Verwarming vindt plaats op basis van restwarmte.

We verlagen de uitstoot van CO2 door in te zetten op Het Nieuwe Werken en daarmee het aantal autokilometers te verlagen. Waar mogelijk kiezen medewerkers voor het OV. De CO2-uitstoot die er wel is, compenseren we via Climate Neutral Group.

Ons energieverbruik wordt beperkt door te investeren in energiezuinige apparatuur en isolatie. Zo is ons kantoor bijvoorbeeld volledig voorzien van LED-verlichting en slimme domotica om onnodig verbruik tegen te gaan.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Milieu
image
Milieu
Arbeidskansen
image
Arbeidskansen

Arbeidspraktijk

We hechten veel waarde aan onze medewerkers. Zij maken onze dagelijkse bedrijfsvoering mogelijk. Daarom investeren we in persoonlijke ontwikkeling. We geloven in gelijke kansen, ongeacht geloof, afkomst of geslacht.

Met opleidingstrajecten zorgen we dat ze zich blijven ontwikkelen. We moedigen medewerkers aan om hun eigen ontwikkeling vorm te geven en te zorgen voor variatie in het werk.

Een prettige werkplek is daarbij essentieel. Daarom zijn onze kantoren uitgerust met aanpasbaar meubilair, goede verlichting en verzorgen we gezamenlijk onze kantoorplanten. Daarnaast zorgen we voor gezonde werktijden en creëren we rust wanneer nodig. We streven naar een prettige en veilige werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Hosting2GO staat midden in de samenleving. We vinden het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. Zo ondersteunen we lokale en regionale initiatieven zoals Parkfeest Oosterhout, het Home Computer Museum in Helmond en Willem II Voetbal Academie. Verder steunen we Stichting ALS door onze deelname aan ICT Cup.

Via SIDN fonds dragen we bij aan projecten die het internet versterken of die internet op vernieuwende manieren inzetten, waarmee de waarde van het internet voor de maatschappij en de economie wordt vergroot.

Door middel van het aanbieden van stageplaatsen geven we jonge mensen de mogelijkheid om in de praktijk werkervaring op te doen. Ook enkele enthousiaste Edubloggers worden door ons ondersteund.

Sponsoring
image
Sponsoring