AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Hosting2GO verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en zal met ingang van 1 mei voldoen aan de nieuwe wet.

Twee typen verwerkers

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn in beide rollen actief. Zo zijn we verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld je domeinnaam te kunnen registreren en de jaarlijkse automatische incasso en facturatie te verzorgen.

Daarnaast verwerken we de gegevens die jij bij ons opslaat via onze diensten, zoals gegevens van jouw klanten op je hostingpakket en via de maildienst. Voor deze onderdelen ben je zelf de verwerkersverantwoordelijke en moet je dus ook zelf met de mensen van wie jij contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten.

Duidelijke afspraken

Volgens de AVG is het nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Hosting2GO heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de algemene voorwaarden. Je begrijpt vast dat het met 120.000 klanten onmogelijk is om met iedereen afzonderlijk een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Omdat we met elkaar al een overeenkomst hebben, met onderliggend de algemene voorwaarden, is dat een prima oplossing. Je vindt de wijzigingen in artikel 7 van deze voorwaarden.

Volledig transparant

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld.

Hosting2GO is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor je uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we je graag te woord als je nog vragen hebt over ons privacybeleid.

Wat doen we met je NAW-gegevens?
– In de basis hebben we deze gegevens nodig om een overeenkomst met je te kunnen sluiten.
– Om een gepersonaliseerde e-mail te sturen gebruiken wij enkele onderdelen.
– Het kan zijn dat we in het incassotraject je gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.
– Voor de registratie of aanvraag van een product, denk aan een domeinnaam of SSL certificaat.

Wat doen we met je bankgegevens?
– Deze gebruiken we voor het uitvoeren van een automatische incasso.

Wat doen we met je e-mailadres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Deze gebruiken we om je toegang te geven tot onze systemen.
– We sturen je noodzakelijke serviceberichten (uitschrijven niet mogelijk)
– Deze gebruiken we voor het verzenden van verkoopgerichte e-mails (uitschrijven mogelijk)

Wat doen we met je IP-adres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Het adres is voor ons zichtbaar zodra je systemen of formulieren bezoekt of gebruikt binnen het Hosting2GO platform, met als doel fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?
– Raadpleeg ons cookiebeleid.

Waar blijft je data?
– Alle data bewaren wij binnen Nederland in onze vier datacenters, tenzij anders vermeld.
– De data die je opslaat via je hostingpakket is eveneens ondergebracht in een van de vier datacenters in Nederland.

Recht tot inzage
– Alle persoonsgegevens die we van je verwerken, mag je inzien en aanpassen.

Recht tot vergeten
– Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we je natuurlijk altijd weten waarom we je gegevens niet kunnen wissen.

Hosting2GO B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2018.