Bedenkelijke content op websites

logo
door: Nina 19-03-2015| Leestijd: 8 minuten| Categorie: SSL / veiligheid

Bedenkelijke content, onrechtmatige inhoud, copyright tekst op een website, auteursrecht dat wordt geschaad… Wat kun je doen als je bedenkelijke content tegenkomt, die volgens jou niet door de beugel kan?

Wij hebben vele tienduizenden websites op onze servers staan en daarom is het voor Hosting2GO helaas onmogelijk om alle geplaatste content te bekijken en beoordelen.

Sinds de opkomst van het internet in de jaren negentig zetten mensen nu eenmaal afkeurenswaardige en/of strafbare content op internet.

Je kunt hierbij denken aan een fora waar neo-nazi’s van gedachten wisselen of je ziet een pagina met seksueel getinte foto’s van personen die jonger lijken dan 18 jaar.

Auteursrechtenschending op internet

Soms staat op een vage site het laatste album van een bekende artiest in mp3-formaat. Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarvan iedereen met gezond verstand weet dat deze zaken niet door de beugel kunnen.

Het komt voor dat zonder toestemming van de artiest of platenmaatschappij nieuwe albums van artiesten op websites worden gezet.

Veel internetters die dit soort zaken op het internet tegenkomen, willen dit melden bij de eigenaar van de website of de hostingprovider. Het is niet altijd duidelijk hoe je dit kunt doen.

Notice and Take Down (NTD)

In het verleden was het ook voor hostingproviders onduidelijk hoe zij met dergelijke klachten moesten omgaan.

Daarom is in 2008 door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen de gedragscode Notice and Take Down (NTD) opgesteld. Dit onder leiding van de Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC).

Vrijwillige gedragscode

Het is een vrijwillige gedragscode. Deze code geeft aan hoe je als webhoster moet handelen in het geval van bedenkelijke content.

De code is onder andere onderschreven door KPN, SIDN, DHPA, en NLkabel. Daarnaast zijn bekende partijen zoals Marktplaats/Ebay, Google, Stichting Brein, Meldpunt Kinderporno en Meldpunt Cybercrime betrokken geweest bij de totstandkoming van de gedragscode.

Onmiskenbaar onrechtmatige informatie

Een hostingprovider is aansprakelijk op het moment dat zij onmiskenbaar onrechtmatige informatie na een klacht niet weghaalt.

De vraag is natuurlijk: wat is onmiskenbaar onrechtmatige informatie? Om hierin duidelijkheid te scheppen, geven we in het onderstaande overzicht een aantal voorbeelden.

Auteursrechten

Het komt voor dat auteursrechtelijke werken zonder toestemming van de eigenaar op internet worden gezet.

Staat slechts een gedeelte van dit werk op internet, dan hoeft dit niet onmiskenbaar onrechtmatig te zijn, omdat er wellicht sprake kan zijn van plaatsing op basis van citaatrecht.

Smaad, laster en belediging

Plaatst iemand een scheldpartij zonder onderbouwing op internet, dan is er sprake van een onmiskenbare onrechtmatigheid. Dat geldt ook voor het via internet verspreiden van leugens om iemand te beschadigen.

Privacyschending

Bepaalde vertrouwelijke zaken van derden mogen niet zomaar op een website worden gepubliceerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om kopieën van identiteitsbewijzen, persoonlijke huisadressen en gegevens van creditcards.

De klager moet wel bewijzen dat hij de benadeelde persoon is. Overigens kunnen ook de ouders of een voogd van een benadeeld persoon een klacht indienen.

Als er vertrouwelijke creditcardgegevens van derden op een website staan, dan is er sprake van onmiskenbaar onrechtmatige informatie.

Phishing, oplichting en dergelijke

Kwaadwillenden kopiëren soms een website van een bekende organisatie met als doel gebruikersnamen, wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens van bezoekers te ontfutselen.

Dit wordt phishing genoemd, en de nagemaakte websites zijn vaak van banken. In dit geval is er sprake van een onmiskenbare onrechtmatigheid en iedereen mag hierover een klacht indienen.

Kwaadwillenden proberen internetgebruikers naar phising sites te lokken met als doel gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gegevens buit te maken.

Kinderporno

Het gaat hier om seksueel getinte informatie waar personen die jonger lijken dan 18 jaar zijn betrokken.

Overigens is een naaktfoto op zich nog geen kinderporno: op de foto’s moeten onnatuurlijke poses worden aangenomen en/of er is een focus op de geslachtsdelen.

Iedereen die dergelijke zaken op een website ziet, mag hierover klagen.

Racisme, haat zaaien en andere strafbare uitingen

Het ontkennen of bagatelliseren van de Jodenvervolging of Holocaust is altijd onmiskenbaar onrechtmatig. Dat geldt ook als de schrijver beweert dat het om een wetenschappelijk artikel gaat.

Een objectief nieuwsartikel, met citaten van personen die discriminerende uitlatingen doen, is niet strafbaar.

Hosting2GO kan aan de hand van het criterium ongewenste inhoud zelf bepalen of het bepaalde content wel of niet wil hosten.

Start een Notice and Take Down procedure

Stel, iemand ziet iets op een website dat niet door de beugel lijkt te kunnen.

De procedure start op het moment dat iemand een melding doet over een vermeende onrechtmatige en/of strafbare uiting op een website.

Het is natuurlijk de bedoeling dat er iets gedaan gaat worden met de melding.

Melding leidt niet direct tot offline halen

Het doen van een melding leidt er niet automatisch toe dat een site uit de lucht wordt gehaald. Dat is het geval als de content niet in strijd is met de wet.

De website The Pirate Bay, waar je films, muziek en software kon downloaden, werd niet direct offline gehaald na de melding dat de activiteiten illegaal zouden zijn.

Volg de juiste route

Ziet iemand iets afkeurenswaardig op een website, dan is het de bedoeling dat eerst contact wordt opgenomen met de persoon die deze informatie op de site heeft gezet.

In de meeste gevallen is dit de eigenaar van de website. Het kan voorkomen dat een website een forum heeft en als daarop bijvoorbeeld racistische of lasterlijke uitspraken staan, dan kan in dat geval contact worden opgenomen met de forumbeheerder.

Als de forumbeheerder niet reageert, dan kun je contact opnemen met de eigenaar van de site. Het kan natuurlijk voorkomen dat de forumbeheerder en eigenaar van de website dezelfde persoon zijn.

Als de eigenaar van de website niet reageert op jouw verzoek, dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de hostingprovider waar de site is gehost.

Klant van Hosting2GO

Gaat het om een site van een klant van Hosting2GO? Bekijk dan onze Notice and Take Down procedure.

Je moet tevens aangeven of je wel of geen toestemming aan Hosting2GO geeft om contact op te nemen met de klant die deze informatie online heeft gezet.

Geef het internetadres van de website en motiveer waarom de content volgens jou onrechtmatig is.

Aangifte doen

Als je aangifte hebt gedaan, kun je een kopie daarvan bijsluiten. Heeft de rechter uitspraak gedaan omtrent deze bedenkelijke content, dan kun je de gerechtelijke uitspraak bijvoegen.

Is er sprake van een gerechtelijk bevel, dan zal Hosting2GO de content ontoegankelijk maken.

Zowel de hostingklant als de melder zullen op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat Hosting2GO een jurist de klacht laat beoordelen.

Als de melding onterecht blijkt te zijn, dan kan Hosting2GO de gemaakte juridische kosten verhalen op de melder.

Ongewenste inhoud

Naast onmiskenbare onrechtmatige informatie onderscheiden we ook nog ongewenste inhoud. Wat wordt hieronder verstaan?

Hosting2GO kan aan de hand van eigen criteria vaststellen of er sprake is van ongewenste inhoud.

Is er volgens de criteria van Hosting2GO sprake van ongewenste inhoud, dan kan Hosting2GO besluiten de informatie niet langer via de webservers beschikbaar te stellen.

Hoe (snel) handelt Hosting2GO het af?

Het is belangrijk dat er serieus op klachten wordt gereageerd. Internetproviders en hostingbedrijven zijn namelijk aansprakelijk als zij onmiskenbare onrechtmatige informatie van hun klant niet weghalen na een klacht.

Indien de gegevens ernstige schade kunnen berokkenen, dan moet de internetpagina binnen 48 uur ontoegankelijk worden gemaakt.

Gaat het om minder ernstige gevallen, dan moet een maximale termijn van 10 dagen worden gehanteerd.

NAW-gegevens van contentaanbieder

Na een klacht zal Hosting2GO altijd de aanbieder van de informatie op de hoogte stellen. De hostingklant kan dan besluiten de bedenkelijke content van de website te verwijderen.

Als de contentaanbieder niet bereid blijkt deze informatie te verwijderen, dan kan Hosting2GO de contentaanbieder verzoeken contact op te nemen met de persoon die een klacht heeft ingediend.

Het is mogelijk dat de contentaanbieder niet bereid is contact op te nemen met de indiener van de klacht.

Als het vermoeden bestaat dat de content onrechtmatig is, dan kan Hosting 2GO besluiten de informatie offline te halen of de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) aan de melder te verstrekken.

Het is niet in alle gevallen juridisch afdwingbaar om de NAW-gegevens aan de melder van de klacht te communiceren.

Uit de jurisprudentie blijkt dat het verstrekken van NAW-gegevens door partijen zoals Hosting2GO aan voorwaarden moet voldoen.

Dit kan alleen plaatsvinden als een melder dient plaats te vinden als de gepubliceerde informatie voor de melder;

  1. onrechtmatig zou kunnen zijn,
  2. voor schade kan zorgen,
  3. er geen minder ingrijpende manier is voor de melder om achter de NAW-gegevens te komen.

Vrijwaring tegen aansprakelijkheid

Hosting2GO kan vragen om een vrijwaring tegen aansprakelijkheid. Dit betekent dat Hosting2GO vraagt om een expliciete vrijwaring.

Als Hosting2GO naar aanleiding van een melding content offline haalt, is dat mogelijk dat de plaatser van de content Hosting2GO later aansprakelijk stelt voor eventuele schade.

Door Hosting2GO te vrijwaren, kan Hosting2GO deze claim op de melder laten verhalen.

Verantwoordelijkheid bij de melder

Deze vrijwaring is vooral van belang in het geval er niet onmiskenbaar sprake is van een onrechtmatigheid of strafbaar feit.

Hosting2GO kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor het reageren op een klacht die achteraf onterecht blijkt te zijn.

Melding maken

Wanneer je content ontdekt die strafbaar of onrechtmatig is, meld dit dan aan ons met een zogenaamde abusemelding.

Meld je vondst

logo
Over: Nina

Nina is één van onze creatieve duizendpoten. Als grafisch vormgever en illustrator geeft ze je in onze blogs graag advies over hoe je de beste website maakt.